Uniformes sostenibles

Substituïm tots els uniformes dels treballadors de botiga per uns altres totalment sostenibles, elaborats amb cotó orgànic, tints naturals i amb la tecnologia Naturdyes, que permet una reducció de l'impacte ambiental: un 45% d'aigua, un 60% d'energia i 0% de residus químics a l'aigua


Substituïm els envasos en la categoria de plats per emportar i peix envasat pel packaging sostenible Halopack

Amb el nou envàs reciclable, elaborat amb cartró reciclat i un film de plàstic, eliminem 50 tones de plàstic d'un sol ús  a l'any.


Complim el Pla NAOS

El 100% dels nostres productes de marca pròpia inclosos en les categories del Pla NAOS compleixen els criteris establerts respecte al contingut de sal, sucre i greixos.


Certifiquem la nostra carn envasada amb el segell Welfair TM de Benestar Animal

El 100% de la nostra carn fresca envasada certificable compleix amb el segell de benestar animal que té en compte l'alimentació, l'allotjament, la salut física i psicològica i el comportament dels animals.


Càlcul d’emissions de CO2 i GEH

Calculem les emissions de CO2 i GEH (Gas d’Efecte Hivernacle) del grup i apliquem un pla de mesures de reducció i compensació seguint els SBTi (Science Based Targets initiative) per evitar el canvi climàtic i l'augment d'1,5 ºC de la temperatura global del planeta.


Carn de pollastre sense antibiòtic

La nostra carn de pollastre és criada sense antibiòtics.


Certificació anual dels Acords Voluntaris per la reducció de CO2 i GEH a les nostres botigues, oficines i a la planta d'elaborats

Des de l’any 2015, certifiquem anualment el càlcul de la nostra petjada i la implantació de mesures per reduir les emissions de CO2 a les nostres botigues, oficines i a la planta d’elaborats.


Tancament dels murals de fred

Instal·lació de portes en els murals de fred per reduir el consum energètic i les emissions de CO2 i millorar la conservació dels productes.


Utilitzem energia elèctrica certificada verda

Des del gener de 2018, el 100% de l’energia elèctrica que utilitzem a les nostres botigues, a oficines i a la planta d’elaborats prové de fonts  renovables, la qual cosa suposa 0 emissions de CO2 per consum d'energia elèctrica.


Reciclem el 100% del plàstic i cartró que generem a logística

Des de gener de 2019, hem recuperat i reciclat un total de 43 tones de plàstic i 1.648 tones de cartró.