Càlcul d’emissions de CO2 i GEH

Calculem les emissions de CO2 i GEH (Gas d’Efecte Hivernacle) del grup i apliquem un pla de mesures de reducció i compensació seguint els SBTi (Science Based Targets initiative) per evitar el canvi climàtic i l’augment d’1,5 ºC de la temperatura global del planeta.