Donació d’excedents alimentaris a ONG’s

Conveni de col·laboració amb Càritas, Creu Roja i el Banc d’Aliments per donar producte fresc i carnis amb data de caducitat pròxima. Hem evitat l’emissió de 293.200 Kg de CO2 eq.