CERTIFICACIÓ DELS ACORDS VOLUNTARIS CO2 i GEH

Calculem les emissions de CO2 i GEH (Gas d’Efecte Hivernacle) del grup anualment i apliquem un pla de mesures de reducció i compensació.