COLLITA MANUAL BEE FRIENDLY QUE PROTEGEIX ELS POL·LINITZADORS

Collim manualment la fruita i la verdura per protegir els pol·linitzadors i la seva salut, així com les plantes i els arbres.