COLLITA MANUAL SOSTENIBLE

Encaixem manualment la fruita a peu de camp i fem que arribi a la botiga en 12 hores, sense passar per cambres frigorífiques.