PRODUCTES SENSE GREIXOS TRANS AFEGITS

Cap dels nostres productes té greixos trans afegits, ja que els considerem poc saludables i perjudicials per a la salut.