REDUCCIÓ DEL CONTINGUT DE GREIX EN ELS NOSTRES PRODUCTES

Hem reduït gairebé un 3% de mitjana el contingut de greixos dels productes de marca pròpia reformulats, inclosos en les categories de l’estratègia del PLA NAOS.