RETORN DELS NOUS ENVASOS DE PLATS PREPARATS, PEIX I CARN

Duem a terme un procés de logística inversa i retornem el cartró al fabricant per ser reciclat i convertir-lo en un nou envàs, maximitzant fins a 30 vegades el cicle de reciclatge del material i la seva circularitat.