REVISIÓ I REFORMULACIÓ DELS PRODUCTES DE MARCA PRÒPIA

Hem revisat un total de 149 referències de marca pròpia incloses en les categories de l’estratègia del PLA NAOS. Dels productes analitzats, el 65% ja complien els barems fixats en quant a sucre, sal i greixos.