Agricultura sostenible

Un conreu més respectuós amb el medi ambient i que garanteix un baix impacte ambiental

DESCOBREIX COM CULTIVEM

Cultivem seguint els criteris de l’agricultura sostenible:

Reduir la petjada de CO2 dels nostres conreus

Reduir la petjada hídrica dels nostres conreus

Minimitzar el consum energètic

Maximitzar l’absorció de carboni

Limitar l’ús de fertilitzants

Col·laborem amb l'IRTA i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per impulsar el nou segell d’agricultura sostenible.

Apostem per la producció sostenible de baix impacte, reduint la petjada de CO2 i la petjada hídrica

En què consisteixl'agricultura sostenible?

#01

Prioritzem els mètodes alternatius als químics amb pràctiques com:

Introducció i preservació als camps dels insectes enemics naturals de les plagues

Ús de fitosanitaris a base de plantes i minerals i de productes de baix impacte

Captura massiva de la plaga i la confusió sexual amb feromones

Desherbat mecànic i maneig sostenible de males herbes

Ús de fongs beneficiosos (micorrizes) als conreus per reduir l’ús de fertilitzants ja que milloren l’absorció de nutrients del sòl, sobretot el nitrogen i el fòsfor i també el magnesi i el potassi. Les micorrizes fan una simbiosis amb l’arrel de la planta que fa que aquesta tingui més poder d’absorció d’aigua i nutrients. D’aquesta manera fem un ús racional de l’aigua i dels fertilitzants

#02

Reduïm la petjada hídrica:

Alternatives de gestió eficient de l’aigua i fertilitzants

Control de necessitats de reg per sensors per regar només el necessari

Ús de fongs beneficiosos (micorrizes) als conreus per reduir necessitats d’aigua, aconseguint fins a un 20% d’estalvi

#03

Fomentem la flora i la fauna autòctones:

Plantem i conservem marges florals, que són el refugi dels insectes pol·linitzadors i dels enemics naturals de les plagues

#04

Fomentem l'economia circular dels residus:

Utilitzem només envasos reutilitzables o reciclables

Apostem per la implementació exclusiva de bioplàstics als camps

Evitem el malbaratament alimentari elaborant productes a base de verdures no aptes per consum en fresc i repartint excedents de les finques de Catalunya a diferents entitats solidàries