FOMENTEM LA BIODIVERSITAT DEL AGROSISTEMA

Promocionem la biodiversitat de l’ecosistema plantant i conservant marges florals que actuen com a refugi dels insectes pol·linitzadors i dels enemics naturals de les plagues.